Menu Content/Inhalt
Aktualności
gwarantowanie depozytow
Podstawowe informacje o systemie gwarantowania depozytów w Polsce

Polskie regulacje prawne dotyczące gwarantowania depozytów są zgodne z dyrektywą 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów zmienioną dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku
o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Wysokość gwarancji:

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Czytaj całość…
 
Bankowość internetowa
I-Bank BS, i-Bank BS BIZNES

     Od dnia 02-07-2007 r. udostępniony został nowy kanał dostępu do rachunku/ów klientów BS Tarnogród - bank internetowy.

Dostęp może być realizowany poprzez:

  1. i-Bank BS dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm
  2. i-Bank BS BIZNES dla klientów korporacyjnych

Czytaj całość…
 
Lokalizacja

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie
NIP 918-10-73-673
Regon 000500582
KRS 0000072735

info@bstarnogrod.pl
www.bstarnogrod.pl

Centrala Tarnogród
23-420 Tarnogród, ul. Partyzantów 9
tel. 084 689 70 12, fax 084 689 71 23
BANKOMAT 24h Laughing

Oddział Potok Górny
23-423 Potok Górny
tel. 084 685 25 05, fax 084 685 24 00
BANKOMAT 24h Laughing

 
20 Grudnia 2014
Sobota
Imieniny obchodzą:
Amon, Bogumiła,
Dominik, Liberat,
Teofil
Do końca roku zostało 12 dni.
 

Gościmy